دوره کاربردی تزریق پلاستیک

در این دوره کاربردی، مهارت‌های لازم برای بهبود کیفیت تولید، کاهش عیوب و افزایش بازدهی را می آموزید. آشنایی با روش‌های عملی و تکنیک‌های حرفه‌ای بهینه سازی در فرآیند تزریق برای صنعت تزریق پلاستیک، لوازم خانگی و قطعات خودرو

برای ثبت نام کلیک کنید »

کامل‌ترین پکیج تزریق پلاستیک

500 دقیقه آموزش تخصصی برای اولین بار در ایران

در پیرامون تزریق پلاستیک

در پیرامون تزریق پلاستیک

کاربردی‌ترین منبع در ایران